Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Královské oboře u objektu Planetária, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Královské oboře u objektu Planetária, Praha 7

 

Dopravní značky B 28 budou umístěny 7 dní před dnem platnosti.

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 15. 3. – 20. 4. 2020