Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyMHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejné projednání se bude konat dne 12 2. 2020 od 9.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2