Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Marina Island IIOznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – „Marina Island II“ Praha 7 – Holešovice, ul. Sanderova,

na pozemcích parc. č. 2356/1, 2356/20, 2356/26, 2356/27, 2356/28, 2356/29, 2356/31, 2356/110, 2356/112, 2356/137, 2357, 2358, 2359/2, 2360/3,

2360/5, 2362, 2363/1, 2363/3, 2364, 2366/4, 2366/5, 2354/1, 2355/1, 2356/19, 2356/117, 2356/1423, 2356/138, 2360/1, 2363/2, 2363/5, 2363/69, 2363/7, 2407, 2359/1 v katastrálním území Holešovice.

Ústní jednání k projednání žádosti se nařizuje na den : 20. prosince 2019 (pátek) v 9:00 hodin