Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Dražební vyhláška - elektronická dražba movitých věcí, čj.: 101 EX 06092/13-767Dražební vyhláška – elektronická dražba movitých věcí, čj.: 101 EX 06092/13-767

 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den: 16.12.2019 v 10:00 hod.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 16.12.2019 v 11:00 hod.