Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Dražební vyhláška - dražba movitých věcí č.j. 8694703/19/2007-00540-204807Dražební vyhláška – dražba movitých věcí č.j. 8694703/19/2007-00540-204807

 

Datum a čas konání dražby: 11.12.2019 od 10.00 hod

Místo konání dražby: Finanční úřad pro hl.m. Prahu, )Uzemní pracoviště pro Prahu 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

                                        zasedací místnost SFÚ, 3.patro, č. dveří 359