Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - změna stavby Chateau Troja Residence (původní název stavby je Panský statek Troja)Rozhodnutí

 

Schválení stavebního záměru – změna stavby nazvané:

Chateau Troja Residence“ (původní název stavby je „Panský statek Troja“) na pozemcích parc.č. 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 1660/3 k.ú. Troja, kde vlastníkem pozemku parc.č. 1660/3, k.ú. Troja (pozemek dotčený stavbou STL plynovodu) je Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku MHMP“