Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí - Úřad městské části Praha - Dolní ChabryOznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí – Úřad městské části Praha – Dolní Chabry

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce osobně nebo poštou nejpozději dne 29.11.2019