Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu - Revitalizace ulice Ovenecká a přechod přes ul. Kostelní, Praha 7Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu – Revitalizace ulice Ovenecká a přechod přes ul. Kostelní, Praha 7

 

Stavební úprava stávající komunikace na pozemku parc.č. 2214, 2210, 2209, 2211, 2208 a 2223 v k.ú. Holešovice a parc.č. 2027, 2028, 2018, 1802 v k.ú. Bubeneč, ulice Ovenecká v Praze 7, spočívající v provedení bezbariérových úprav, vysazení chodníkových ploch a doplnění zeleně. Přes ulici Kostelní na pozemku parc.č. 2220 v k.ú. Holešovice, bude poblíž NTM realizován nový přechod pro chodce.