Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Koordinátor místní Agendy 21 -Odbor vzdělávání a projektového řízení - OVPŘOznámení o vyhlášení výběrového řízení – Koordinátor místní Agendy 21 -Odbor vzdělávání a projektového řízení – OVPŘ

 

Náplň práce:

  • zajištění realizace projektů souvisejících s aktivitami MA21
  • organizování osvětových kampaní a osvětových akcí k udržitelnému rozvoji
  • zpracování auditů udržitelného rozvoje
  • koordinace participace MA21