Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  1. 11. – 24. 11. 2019

Dopravní značky B 28 budou umístěny 7 dní před dnem platnosti.