Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Rozhodnutí - dodatečné povolení - stavební úpravy stávajícího dvorního objektu č.p. 1557 v k.ú. Holešovice, Ortenovo nám. 26a, P7Rozhodnutí – dodatečné povolení – stavební úpravy stávajícího dvorního objektu č.p. 1557 v k.ú. Holešovice, Ortenovo nám. 26a, P7

 

Stavební úpravy byly provedeny bez opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.