Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu - Reko chodníků ulice Janovského, Praha 7Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu – Reko chodníků ulice Janovského, Praha 7

Stavební úprava stávající komunikace na pozemku parc. č. 2185/1, 2244, 2248, 2249, 2250/1, 2252, 2255, 2256, 2260, 2261, 2262 a 2267, vše v k.ú. Holešovice, ulice Janovského v Praze 7, spočívající v provedení nového povrchu včetně bezbariérových úprav – pochozí plochy chodníků z pražské mozaiky a vjezdy či parkovacích stání z velké kamenné dlažby, vysazení chodníkových ploch a doplnění zeleně.