Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci JankovcovaOpatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jankovcova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 17. 11. 2019