Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Císařský ostrovVeřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – Císařský ostrov

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena k 1. 11. 2019 s účinností od 1. 1. 2020 trvale.