Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 úpravy - Územního plánu sídelního útvaru hl.m. PrahyVeřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 úpravy – U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07    Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

 

Veřějné projednání se bude konat dne 4.12. 2019 od 10:00 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2