Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Usneseni - dražebni vyhláška o elektronické dražbě nemovitých věcí - č.j. 067 EX 10244/16-116Usneseni – dražebni vyhláška o elektronické dražbě nemovitých věcí – č.j. 067 EX 10244/16-116

 

Elektronická dražba bude zahájena  dne 27.11.2019 v 10.00 hodin

Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 27.11.2019 v 11.00 hodin