Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


INFORMACE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MČ PRAHA 7Dovolujeme si Vás tímto informovat, že veškeré aktuálně vypisované:

  • OTEVŘENÉ VÝZVY k podání nabídek na VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

naleznete včetně příloh po dobu jejich zveřejnění v digitální podobě a ke stažení na Úřední desce MČ P7 na webové adrese:

Úřední deska

  • ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

naleznete včetně příloh v digitální podobě a ke stažení na Profilu zadavatele na adrese:

https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2937.html