Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. PrahyVeřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

 

Oznámení o zahájení projednávání návrhů změn:

Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09,                   Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09,                   Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

 

Společné jednání se bude konat dne 23. 10. 2019 od 10.00 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2