Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020Vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020

Usnesení 50. jednání Rady městské části konané dne 24.09.2019 – číslo usnesení 0613/19-R

Usnesení 58. jednání Rady městské části konané dne 05.11.2019 – číslo usnesení 0738/19-R

Podrobné informace k programovému dotačnímu řízení MČ Praha 7 pro rok 2020