Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Maninách 22, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Maninách 22, Praha 7

 

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace. Dopravní značky B 28 budou umístěny 7 dní před prvním dnem platnosti.

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 07.10. –  15.10.2019