Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Dělnická, Osadní, Praha 7Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – Dělnická, Osadní, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu nejpozději od  01. 01. 2020 trvale