Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. PrahyVeřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Oznámení o zahájení projednávání návrhů změn 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10, 3103/10, 3112/10 a 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Společné jednání se bude konat dne 11. 10. 2019 od 9.00 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2