Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci SkaleckáOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Skalecká

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 04.09. – 31.12.2019