Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem \"Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem – Část C – sedací nábytek – židle kancelářské\"Dovolujeme si Vás informovat, že veřejná zakázka s názvem

„Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem – Část C – sedací nábytek – židle kancelářské“,

vyhlášená dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla zveřejněna na Profilu zadavatele na adrese:

https://www.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000658