Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Povltavská x Sádky, Praha - TrojaOpatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Povltavská x Sádky, Praha – Troja

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 01. 10. 2019 trvale