Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - bude provedeno ve 33. týdnu roku 2019Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les – bude provedeno ve 33. týdnu roku 2019