Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rozšíření sítě Dial Telecom, a.s. na území Prahy 7 - k.ú. Holešovice Praha, Jankovcova, Argentinská, V Závětří, Pod DráhouOznámení Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Rozšíření sítě Dial Telecom, a.s. na území Prahy 7 – k.ú. Holešovice Praha, Jankovcova, Argentinská, V Závětří, Pod Dráhou

 

Projednání žádosti k ústnímu jednání se nařizuje na den: 17. září 2019 (úterý) v 9:00 hod.

se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 233, Úřadu městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7