Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o výběrovém řízení - Projektový manažer - Odbor vzdělávání a projektového řízení - OVPŘOznámení o výběrovém řízení

Projektový manažer – Odbor vzdělávání a projektového řízení – OVPŘ

 

Náplň práce:

Řízení a administrace projektů spolufinancovaných z evropských fondů či jiných zdrojů

Koordinace aktivit projektu za účelem naplňování jejich cílů a indikátorů

Propagace projektových aktivit směrem k odborné i laické veřejnosti prostřednictvím různých komunikačních kanálů včetně sociálních sítí

Zpracování zpráv o realizaci projektu

Další administrativní činnosti spjaté s řízením projektu