Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci U Městských domů, Praha 7



Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci U Městských domů, Praha 7

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 1.10.2019 trvale