Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - VeverkovaOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  – Veverkova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  13.8.2019