Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Rozhodnutí o umístění stavby - Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ulice Ovenecka, k.ú. Bubeneč a k.ú. Holešovice, Praha 7



Rozhodnutí o umístění stavby – Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ulice Ovenecká, k.ú. Bubeneč a k.ú. Holešovice, Praha 7