Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o výběrovém řízení - Referent odpadového hospodářství - Odbor životního prostředí (OŽP)Oznámení o výběrovém řízení – Referent odpadového hospodářství – Odbor životního prostředí (OŽP)

Náplň práce:

Kontrola dodržování ustanovení právních předpisů v oblasti odpadů u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, projednávání přestupků právnických nebo podnikajících fyzických osob, zpracování ročních hlášení odpadů.