Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu nazvanou: Hotel Letná, Praha 7 - Novostavba kongresového hoteluRozhodnutí – stavební povolení na stavbu nazvanou: Hotel Letná, Praha 7

 

Novostavba kongresového hotelu s doplňkovou funkcí společenskou, gastro a sportovně relaxační, včetně nezbytných úprav bezprostředního okolí na pozemku parc. č. 669/4, 669/5, 669/6, 670/5, 670/6, 670/10, 670/11, 670/12, 670/18 a 670/22 v k.ú. Bubeneč při ulici Milady Horákové v Praze 7

Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 04. 2023.