Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povltavská x SádkyOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povltavská x Sádky

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 20. 07. 2019 od 30. 09. 2019