Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitekVeřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci Na Maninách 6

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu nejpozději od 1.10. 2019 trvale