Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Maninách 6Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Na Maninách 6

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu do 19.7. – 30. 9. 2019