Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou 51Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Nad Královskou oborou 51

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 09. 08. – 11. 08. 2019

                                                                                                                           23. 08. 2019