Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci SochařskáOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Sochařská

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu   22.07.- 05.08.2019