Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci StrojnickáOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Strojnická

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu   16.07.2019