Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou 51Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Nad Královskou oborou 51

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu     03. 08. – 04. 08. 2019.