Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem \"Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1\"Dovolujeme si Vás informovat,

že veřejná zakázka s názvem „Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1“, vyhlášená dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla zveřejněna na Profilu zadavatele na adrese:

https://www.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000568