Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o výběrovém řízení - 2 techniky - Oddělení přípravy a realizace staveb - Odbor majetku ( OMA )Oznámení o výběrovém řízení – 2 techniky – Oddělení přípravy a realizace staveb – Odbor majetku ( OMA )

Náplň práce:

Koordinuje projekty staveb včetně jejich administrace

Zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení objednávek a výběrových řízení na investiční akce a opravy

Podílí se na zpracovávání dlouhodobého plánu investic a oprav do nemovitého majetku MČ Praha 7 (vyjma školských budov)

Administruje a koordinuje projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě

Zadává a koordinuje činnost dozorů stavby, případně se sám podílí na výkonu u drobných staveb

Účastní se kontrolních dnů a úkonů souvisejících se stavbou

Administruje reklamace dokončených staveb