Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o výběrovém řízení - Manažer projektu/odborný garant vybraných témat MAP-Oddělení projektového řízení a MA21-Odbor vzdělávání a projektového řízení - OVPŘOznámení o výběrovém řízení – Manažer projektu/odborný garant vybraných témat MAP-Oddělení projektového řízení a MA21-Odbor vzdělávání a projektového řízení – OVPŘ

Náplň práce:

Zpracování zpráv o realizaci projektu

Komunikace se zapojenými účastníky projektu, příprava materiálů a podkladů pro jednání, zpracování zápisů z jednání

Komunikace s relevantními útvary úřadu MČ Prahy 7

Spolupráce na implementaci projektových výstupů

Zabezpečení informovanosti o projektu včetně organizace akcí, kulatých stolů, výměny zkušeností mezi zapojenými účastníky a vzdělávacích aktivit

Spolupráce s pracovníky škol a školských zařízení v daném území

Evaluace a reflexe daných aktivit, reporty pro vedení projektu

Publikování, řízení práce mentora/ů pro pedagogy MŠ a ZŠ

Zodpovědnost za vzájemné předávání informací a zkušeností z jednotlivých zapojených subjektů a jejich následnou aplikaci na jednotlivých školách

Pozn.: Pracovní pozice je nastavena na  1,0 úvazku, nicméně je možné se v rámci výběrového řízení dohodnout na zabezpečení pouze části výše uvedených činností na zkrácený úvazek.