Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U AkademieOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Akademie

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu   19.07. – 20.07. 2019