Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Přístavní 21Opatření obecné povahy – Stanovení místní a  přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Přístavní 21

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.