Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tusarova v úseku Osadní - Komunardů (severní část)Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tusarova v úseku Osadní – Komunardů (severní část)

Instalace dopravního značení a zařízeni bude provedena v termínu do 10 7 – 5.8.2019 ( postupně ve 2 etapách)