Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ovenecká a Letohradská před objekty čp. 557 a 667Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ovenecká a Letohradská před objekty čp. 557 a 667

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  15.7.2019