Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Výzva - oznámení výběrového řízení - Dodávka a instalace fitness prvků pro Fitpark U VodyPředmětem veřejné zakázky je vybudování fitparku pro multigenerační využití veřejností na rozloze min. 200 m se 4 stanicemi pro cvičení a běžeckou dráhou pro cvičení venku v přírodě. Pro cvičení se bude využívat vlastní váhy těla, bez užití mechanických částí, přičemž možnosti, jaké cviky je na jednotlivých stanicích možné provádět, budou popsány na informačních tabulích. Na jedné stanici může cvičit více uživatelů současně. Prvky s výškou nad 50 cm musí být snadno demontovatelné, z důvodu umístění fitparku v záplavové oblasti