Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tusarova v úseku Na Maninách - JankovcovaOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tusarova v úseku Na Maninách – Jankovcova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 14.7.2019