Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U SPARTY v Praze 7Opatření obecné povahy    –     Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci       –             U SPARTY v Praze 7

 

Instalace a umístění dopr. značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby uvedené komunikace.